Kodeks postępowania cywilnego 2021 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

4

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 października 2021 r. pod pozycją 1805 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.09.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575), zwanej dalej „k.p.c.”.

W nowym jednolitym tekście k.p.c. uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 11 nowelizacji uchwalonych w okresie od stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 398, z późn. zm.) do sierpnia 2021 r. (Dz.U. poz. 1666),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 16 września 2021 r.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!