Kodeks postępowania karnego – aktualne przepisy

29

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 marca 2021 r. pod pozycją 534 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 01.03.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30), zwanej dalej „KPK”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!