k.p. – Dział IV. Obowiązki pracodawcy i pracownika (art. 94-113[1])

950

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1510 Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, 2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRPO: ustawa nierówno traktuje pracowników samorządowych
Następny artykułZNP: kolejni pracownicy pedagogiczni zostaną wyłączeni spod Karty Nauczyciela