k.p. – Dział XV. Przepisy końcowe (art. 296-305)

583

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1700 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.09.2022 r. — dotyczy art. 304. Art. 296. (uchylony) Art. 297. Minister Pracy i Polityki Socjalnej* określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób ustalania wynagrodzenia: a) przysługującego w okresie niewykonywania pracy, b) stanowiącego podstawę…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!