Kodeks rodzinny i opiekuńczy – jednolity tekst ustawy

845

W Dzienniku Ustaw z dnia 09.12.2015 r. pod pozycją 2082 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w załączniku do którego został zawarty urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583), zwanej dalej „k.r.o.”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!