Kodeks spółek handlowych – nowy tekst jednolity

20

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 września 2020 r. pod poz. 1526 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. W załączniku do ww. obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!