Kodeks wykroczeń – zmiany wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19

11

Od dnia 29 listopada br. obowiązują zmiany w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.), zwanej dalej „k.w.”, wprowadzone przepisami o przeciwdziałaniu COVID-19.

Akt prawny, na podstawie którego dokonano zmian w k.w., to ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2112). Zmiany w obrębie regulacji k.w. polegają na ustanowieniu zgodnych z wymogami właściwej legislacji podstaw prawnych do nakładania kar za nieprzestrzeganie określonych obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego, chodzi w tym przypadku także o nakaz zasłaniania ust i nosa w ustalonych prawem okolicznościach.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!