W Dzienniku Ustaw z dnia 3 października 2022 r. pod pozycją 2039 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 września 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1858).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!