Komentarz Rzecznika MŚP do najnowszych obostrzeń

Komentarz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adama Abramowicza, do nowego rozporządzenia w sprawie obostrzeń covidowych.

14

Rząd nakazujący usługodawcom weryfikację szczepień przy zmniejszonych limitach dla niezaszczepionych przerzuca na przedsiębiorców odpowiedzialność za prowadzenie polityki zdrowotnej państwa. Robi to nie zapewniając podstawy prawnej do takich działań. Nie usłyszeliśmy propozycji odszkodowań dla branży całkowicie zamkniętej takiej jak dyskoteki i kluby.

Państwo ma obowiązek zrekompensować zamkniętej firmie utratę przychodów. Nie można komuś po prostu zamknąć biznesu i pozostawić samemu sobie z problemem regulowania kosztów stałych. Przypominam, że rząd w dalszym ciągu nie wypłacił zaległych rekompensat kilku branżom za ostatnie dwa miesiące poprzednio wprowadzonych obostrzeń co w świetle obciążenia ich teraz dodatkowymi kosztami weryfikacji paszportów covidowych i prawdopodobnym spadkiem obrotów grozi bankructwem wielu firmom.

„Dnia 15.12.2021 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie obostrzeń covidowych. Z nowego rozporządzenia nie wynika ani uprawnienie ani też obowiązek kontroli przez przedsiębiorców paszportów covidowych ich klientów. Ministerstwo wskazało, że do limitów nie wliczamy osób, które okazały paszport covidowy, niemniej okazanie to jest dobrowolne. Konsekwencją nieokazania ww. paszportu jest wliczenie klienta do limitu. Przedsiębiorca staje się więc swoistym zakładnikiem. Z jednej strony nie może wymagać paszportu, z drugiej musi przestrzegać limitu. Co może prowadzić do kuriozalnej sytuacji, w której przedsiębiorca będzie mógł świadczyć usługi tylko w ramach limitu, pomimo że wszyscy jego klienci będą zaszczepieni, ale odmówią okazania paszportu – bo mają do tego prawo. Aby nie było żadnych wątpliwości uprawnienie do weryfikacji paszportów powinno wynikać wprost z przepisów ustawy. Przedsiębiorcom nie jest potrzebny konflikt z klientami, ani spór z administracją w sądach, bo w obu przypadkach generuje to dodatkowe koszty i spadek przychodów.”

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułFundusze Norweskie wspierają inicjatywy istotne społecznie
Następny artykułRozliczenie straty przez spółkę po przystąpieniu do PGK – interpretacja ogólna