Komisje kwalifikacyjne oraz organy nadzoru nad postępowaniem o nadanie stopnia awansu zawodowego

491

Tworzenie komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły, a w jej skład wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący, przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w § 4 rozp. MEN z dn. 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!