Konieczne zapisy w świadectwie pracy

Czy nauczyciel zaliczany jest do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze?

220

„W przedszkolu na stanowisku nauczyciela zatrudniony jest pracownik od 1979 r. Zamierza odejść na emeryturę i trzeba będzie wystawić świadectwo pracy. Mam pytanie dot. zapisów zawartych w świadectwie w ust. 5 pkt 9: „dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, przypadające w okresie od dnia 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy obowiązującym w tym okresie” – przepis jest uchylony, więc co wpisać w tym przypadku? A także ust. 5 pkt 11: „wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska) – kiedyś zawód nauczyciela był taką pracą, jak tę kwestię ująć w świadectwie teraz?”

Zgodnie ze wzorem świadectwa pracy stanowiącym …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułZatrudnianie pracowników tymczasowych – jednolite przepisy
Następny artykułMinimalne wynagrodzenie za pracę – zmiany wynikające z nowego Prawa przedsiębiorców