Korekta kosztów uzyskania po przekształceniu spółki

477

Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w wypadku nieuregulowania zobowiązań należnych a powstałych przed dniem połączenia, w sytuacji gdy termin do dokonania korekty upłynąłby po dniu połączenia?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!