Korekta odpisów na ZFŚS a wpływ na koszty

31

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2020 r. (data wpływu 21 sierpnia 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie:

  • obowiązku dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu dotyczącej odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa we wniosku, w związku z wprowadzeniem przepisu art. 15ge ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – jest prawidłowe,
  • momentu dokonania tej korekty – jest prawidłowe.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!