Korzyści wynikające z organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych

406

Prace interwencyjne i roboty publiczne – definicje ustawowe Prace interwencyjne – w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”, pracami interwencyjnymi jest zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRozp. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
Następny artykułOd stycznia zmiany w pomocy publicznej na zatrudnianie niepełnosprawnych