Krajowy Plan Odbudowy: Zakończyliśmy negocjacje z Komisją Europejską

10

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zakończyło negocjacje z KE dotyczące KPO na poziomie operacyjnym. 3 maja polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO) został oficjalnie przesłany do Komisji Europejskiej (KE). Od tego czasu trwał intensywny dialog z KE dotyczący uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu, który jest podstawą do otrzymania pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Polska może otrzymać z funduszu ponad 58 mld euro w dotacjach i pożyczkach.

Polski rząd mierzył się, z jednej strony z restrykcyjnymi wymogami KE dotyczącymi wskaźników KPO. Musiał też zapewnić możliwość sprawnej realizacji reform i inwestycji wskazanych w dokumencie.

Jednym z największych sukcesów MFiPR było osiągnięcie kompromisu w sprawie dekarbonizacji. Ponadto podczas negocjacji udało się dojść do porozumienia również w innych, kluczowych kwestiach. Wśród najważniejszych wiceminister Buda wymienia między innymi zwiększenie wskaźników dotyczących nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z 36 tys. do 47,5 tys.

MFiPR

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!