Krwiodawcy i nieobecność w pracy dwa dni

Zwolnienie z pracy z powodu oddawania krwi jest nieobecnością usprawiedliwioną.

18
„Czy pracodawca, w swoich zarządzeniach wewnętrznych może wprowadzić zapis, że pracownik który planuje oddać krew, za co mu przysługuje 2 dni wolne, informuje o tym pracodawcę co najmniej z np. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem?” W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.