Kto zarządza szkołą do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora?

352

Z dniem 1 września 2013 r. na podstawie uchwały rady miejskiej został utworzony zespół szkolno-przedszkolny, w skład którego wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Ogłoszono konkurs na dyrektora zespołu, jednak organ prowadzący stwierdził nieprawidłowości w procedurze konkursu (m.in. brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów jednego kandydata) i wydał zarządzenie o unieważnieniu konkursu. Obecnie trwa procedura odwoławcza, czyli sprawdzenie zgodności z prawem zarządzenia przez wojewodę. Organ prowadzący chce powołać osobę pełniącą obowiązki dyrektora do czasu wyłonienia kandydata w drodze konkursu. Czy jest taka możliwość? Na jakiej podstawie można powołać na to stanowisko osobę niebędącą nauczycielem (jako menedżera)?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!