Kto zgłasza umowę o dzieło do ZUS

32

W kwietniu będę wykonywać pracę na podstawie umowy o dzieło. Słyszałem, że od początku tego roku jest obowiązek informowania ZUS o takich umowach, jednak nie wiem czyj to jest obowiązek, mój czy zamawiającego?

Obowiązek zawiadomienia ZUS o zawarciu umowy o dzieło wprowadzono od 1 stycznia 2021 roku. Obowiązek ten ma każdy płatnik składek lub osoba fizyczna, jeżeli zleci wykonanie dzieła osobie:

  • z którą nie pozostaje w stosunku pracy,
  • która w ramach tej umowy (zawartej z podmiotem innym niż pracodawca) nie wykonuje pracy na rzecz swojego pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Przypomnijmy, że płatnikiem składek są pracodawcy w stosunku do pracowników i osób odbywających zastępczą służbę wojskową, a także jednostki organizacyjne bądź też osoby fizyczne pozostające w stosunku prawnym uzasadniającym obowiązek ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek jest również osoba prowadząca pozarolniczą działalność (w tym np. działalność gospodarczą, czy też będąca wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej,  komandytowej, partnerskiej, itd.), jeżeli podlega z tego tytułu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych  lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Zatem płatnikiem składek jest każdy podmiot, jeżeli zobowiązany jest zgłosić w ZUS osobę
do ubezpieczeń społecznych czy ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczać i opłacać należne składki.

Ponadto nie ma obowiązku informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło podmiot lub jednostka organizacyjna (np. stowarzyszenie fundacja, spółka prawa handlowego, itp.) jeżeli nie jest płatnikiem składek, tj. nie jest zobowiązany do zarejestrowania się w ZUS jako płatnik składek ze względu na brak obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego.

Osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło musi ją zgłosić bez względu na to czy jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!