Kubisiak: w kolejnych miesiącach dalsza poprawa koniunktury na polskim rynku pracy

W kolejnych miesiącach możemy spodziewać się dalszej poprawy koniunktury na polskim rynku pracy - powiedział PAP zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak. Dodał, że czynniki demograficzne sprawią, że długofalowo będzie rosnąć pula nieobsadzonych stanowisk.

6

Według wiceszefa PIE, w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się dalszej poprawy koniunktury na polskim rynku pracy, co będzie efektem odmrażania gospodarki. Zaznaczył, że czynnikiem wspierającym spadek bezrobocia będzie też rozpoczynający się wraz z okresem letnim, popyt na pracowników sezonowych.

Kubisiak wskazał jednak, że odbudowa strony popytowej i powstawanie nowych miejsc pracy, napotka prawdopodobnie na barierę podażową, związaną z powrotem niedoborów kadrowych. “Już niemal od dekady czynniki demograficzne negatywnie wpływają na liczbę osób w wieku produkcyjnym, co powoduje, że długofalowo krajowy rynek pracy będzie cierpiał na rosnącą pulę nieobsadzonych miejsc pracy” – powiedział.

Wskazał, że czynnikiem, który może doprowadzić do nieznacznego ostudzenia szybkiego tempa odbudowy gospodarki mogą stać się podwyżki stóp procentowych w Polsce. Zaznaczył jednak, że w większym stopniu należy doszukiwać się ich wpływu na stronę konsumencką, poprzez wzrost oprocentowania kredytów złotowych. “Oznaczałoby to zatem zmniejszenie bazy wydatkowej, a to nie powinno wpływać na kluczowe trendy na rynku pracy” – wyjaśnił.

Jak szacuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju br. 6,1 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,2 punktu proc. Resort podkreślił, że maj jest trzecim miesiącem z rzędu, gdy poziom bezrobocia zmniejszył się.

Z opublikowanego w poniedziałek komunikatu wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w maju br. wyniosła 1 028,3 tys. i w porównaniu do stanu z końca kwietnia 2021 roku liczba ta spadła o 25,5 tys. osób, czyli o 2,4 proc.

Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,7 proc.), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,7 proc.)

W maju br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 112,2 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 2,1 tys. (1,9 proc.) więcej niż w kwietniu 2021 r. i o 36,6 tys. (48,4 proc.) więcej niż w maju 2020 r.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ skr/