Kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu

450

Pracodawca w okresie od 23.09.2009 r. do 15.06.2010 r. uczył ucznia młodocianego w zawodzie „kucharz małej gastronomii”. Pracodawca posiada od 2008 roku tytuł mistrza w zawodzie kucharz. Nie ukończył natomiast kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Legitymuje się tylko świadectwem ukończenia liceum pedagogicznego dla wychowawczyń przedszkoli. Czy pracodawca ten posiada przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!