Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach

350

W myśl art. 62 ust. 1 i 2 u.p.o. publiczną szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Organ prowadzący może też, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, powołać na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki osobę niebędącą nauczycielem. Dyrektor szkoły niebędący nauczycielem nie może sprawować nadzoru pedagogicznego – obowiązki…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułCIT: Obowiązki sprawozdawcze spółki z o.o.
Następny artykułPraktyczna nauka zawodu