Kwalifikacje zawodowe nauczycieli w określonych typach szkół i placówek

338

Zgodnie z art. 9 ust. 1 KN stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje, przestrzega podstawowych zasad moralnych, spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. Rozwinięciem postanowień ustawowych jest rozp. MEN z dn….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!