Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS w 2016 roku

590

Znamy już wysokość kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 roku, po przekroczeniu której płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczania i przekazywania do ZUS wymienionych składek.

Podstawa wymiaru składek w przyszłym roku nie może przewyższyć kwoty 121 650 zł, czyli, jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.), trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!