Kwota wolna od potrąceń w 2016 r.

463

Przepisy Kodeksu pracy przewidują szczególną ochronę wynagrodzenia pracowników przed potrąceniem, ustanawiając tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wysokość tej kwoty zależna jest od minimalnego wynagrodzenia, które wraz z początkiem 2016 roku wzrosło do poziomu 1850 zł, dlatego z dniem 01.01.2016 r. uległa ona zmianie. Zgodnie z zapisem art. 871 § 1 k.p. wolna od potrąceń jest…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!