Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 1.04.2020 r. – 31.03.2021 r.

540

Kwota Rodzaj odszkodowania 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej od 10 punktów procentowych 17 214 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 17 214 zł…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!