Łatwiejszy dostęp do uczelnianych stanowisk pracownika dokumentacji i informacji

376

Z dniem 23.08.br. wchodzą w życie zmiany do ustawy z dn. 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), których celem jest umożliwienie szerszego dostępu do stanowisk pracowników dokumentacji i informacji na uczelniach.
Powyższa nowela wynika z art. 21 ustawy z dn. 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. poz. 829).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!