Lawinowo rośnie liczba upadłości konsumenckich

299

W tym roku 1 stycznia weszły w życie przepisy nowelizujące Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W związku z nowymi przepisami z miesiąca na miesiąc rośnie liczba upadłości konsumenckich orzekana przez sądy. Wcześniej przepisy były tak skonstruowane, że możliwość skorzystania z upadłości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej była fikcyjna. W związku z powyższym poseł Maks Kraczkowski skierował do ministerstwa sprawiedliwości interpelację nr 34615 w sprawie wysokiej liczby osób ogłaszających niewypłacalność.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!