Likwidacja przedszkola niepublicznego i archiwizacja dokumentacji

439

Gdzie należy przechowywać archiwum akt osobowych pracowników?

 

W 2016 r. planuję zakończyć działalność polegającą na prowadzeniu przedszkola. Placówka jest niepubliczna, figuruje w rejestrze placówek niepublicznych gminy i korzysta z dotacji oświatowej. Gdzie przechowywać zarchiwizowane akta osobowe pracowników, którzy już od dawna nie pracują i z którymi rozwiążę umowy? Czy może to być miejsce w moim domu? Czy mogę to zlecić osobie z rodziny, która prowadzi działalność gospodarczą, ale w zakresie działań nie ma archiwizacji akt osobowych? Jeżeli punkty wcześniejsze nie mogą być brane pod uwagę, to gdzie akta zdać, kogo powiadomić, gdzie się znajdują i jak kształtują się koszty przechowywania?

Likwidację przedszkola niepublicznego regulują postanowienia ustawy o systemie oświaty – dalej u.s.o. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 1a (osoba fizyczna lub prawna) oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Odnośnie likwidacji niepublicznego przedszkola wskazać należy, …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!