MEN: samorząd może rozłożyć na raty spłatę nienależnie pobranego stypendium szkolnego

427

Nienależnie pobrane stypendium szkolne musi zostać zwrócone do budżetu organu, który przyznał pomoc materialną. Zdaniem MEN należność ta może zostać rozłożona na raty, mimo że ustawa o systemie oświaty nie zawiera w tym zakresie jednoznacznej regulacji.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!