MEN: samorząd może rozłożyć na raty spłatę nienależnie pobranego stypendium szkolnego

419

Nienależnie pobrane stypendium szkolne musi zostać zwrócone do budżetu organu, który przyznał pomoc materialną. Zdaniem MEN należność ta może zostać rozłożona na raty, mimo że ustawa o systemie oświaty nie zawiera w tym zakresie jednoznacznej regulacji.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułKarta nauczyciela uwzględni nowe uprawnienia rodzicielskie
Następny artykułDochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikające z działania organów administracji państwowej