MEN wprowadza zmiany w podstawie programowej z historii i społeczeństwa

322

Resort edukacji chce, aby wątek „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” był obowiązkowy w nauczaniu przedmiotu historia i społeczeństwo. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wprowadzający zapis o obowiązkowej realizacji tego wątku został przekazany do konsultacji zewnętrznych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!