MEN wyda nowe przepisy o ocenianiu pracy, awansie zawodowym i szkoleniach ekspertów

342

Z dniem 31 grudnia 2012 r. utracą moc trzy rozporządzenia ministra edukacji – w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz w sprawie szkolenia kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego. To konsekwencja rozwiązań legislacyjnych przyjętych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. MEN przygotował już nowe przepisy, by uniknąć luki po 31 grudnia 2012 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!