MF: Szacunkowe wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2022 r.

13

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło:

  • dochody: 425,9 mld zł, tj. 86,6 %
  • wydatki: 398,7 mld zł, tj. 76,4 %
  • nadwyżka: 27,2 mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2022 r.

W okresie styczeń – październik 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – październik 2021 r. o ok. 39,1 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 7,1% r/r (tj. ok. 12,7 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 3,3% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 41,2% r/r (tj. ok. 17,6 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 8,0% r/r (tj. ok. 5,1 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 17,4% r/r (tj. ok.
    0,8 mld zł ).

W okresie styczeń – październik 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 31,7 mld zł i było niższe o ok. 18,8 mld zł (tj. 37,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2021 r.

Niższe wykonanie dochodów niepodatkowych związane jest z przekazaniem, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, części zysku Narodowego Banku Polskiego ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 jego prognozę, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 9,6 mld zł oraz z przekazaniem I i II transzy z tytułu wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 4,7 mld zł, na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2022 r. wyniosło 398,7 mld zł, tj. 76,4% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (353,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 44,9 mld zł, tj. 12,7%.

Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 5,5 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020, rozpoczęciem w lutym wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wyrównaniem od stycznia w większej kwocie niż pierwotnie planowano oraz zwiększonej do poziomu 7% waloryzacji świadczeń.

W ramach części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazano więcej o 4,0 mld zł, w tym m. in. środki na wpłatę do Funduszu Pomocy oraz do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw strategicznych.

W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 6,5 mld zł. W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 4,3 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej, m.in. na podwyżki dla nauczycieli oraz z tytułu środków dla gmin i powiatów (zgodnie z kryteriami podziału zawartymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Większe wykonanie odnotowano także w ramach środków własnych Unii Europejskiej (więcej o ok. 3,4 mld zł) zgodnie z wnioskiem Komisji dotyczącym zapłaty składki oraz szacowanej wysokości wpłaty z tytułu ceł płatnych do UE, a także w zakresie obsługi długu Skarbu Państwa (więcej o ok. 1,4 mld zł).

Ministerstwo Finansów

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!