MFiPR: Prawie 17,5 mln zł z funduszy norweskich w drodze do polskich firm – podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie

5

MFiPR informuje:

Technologie poprawiające jakość życia, innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich oraz zielone technologie – prawie 17,5 mln zł z Funduszy Norweskich trafi do polskich firm na realizację pierwszych projektów wybranych do realizacji w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. To dopiero początek procesu podpisywania umów przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – łącznie taką pomoc przyznano 104 projektom w trzech schematach konkursowych o wartości dofinansowania wynoszącej ok. 73 mln euro.

– Innowacje są jednym z motorów rozwoju gospodarczego. Tworzą nowe miejsca pracy, a innowacyjne produkty stają się doskonałym materiałem eksportowym. Wsparcie, które trafi do przedsiębiorców zwiększy szanse firm na rozwój działalności w obszarze przynoszącym korzyści dla całej gospodarki – powiedział Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Pierwsze umowy z beneficjentami konkursu zastępca prezesa PARP Marcin Czyża podpisał z Firmą Usługowo Handlową HOLDMAR Szymański Sławomir, WTW Poland Sp. z o.o. oraz MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak-Solarska. W spotkaniu uczestniczył Konrad Konieczny, Programme Officer w Innovation Norway – norweskiego partnera w realizacji programu. Dwie umowy zostały podpisane elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego: z Jeven Sp. z o.o. i 3Bird K. Gajko J. Ksepko sp.j.

– Łącznie aż 78 projektów otrzyma dofinansowanie na kwotę prawie 50 mln euro w schemacie „Technologie przyjazne środowisku”, 12 projektów na niemal 10 mln euro w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” oraz 14 projektów na kwotę niecałych 14 mln euro w schemacie „Technologie poprawiające jakość życia”. Cieszymy się, że dzięki grantom z Funduszy Norweskich będziemy w stanie nie tylko poprawić konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw, ale również wesprzeć w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług ważnych dla naszego środowiska oraz społeczeństwa. Aż 27 spośród projektów, które uzyskały wsparcie w programie, to projekty partnerskie, realizowane we współpracy z podmiotami norweskimi – komentuje Marcin Czyża, zastępca prezesa PARP.

W schemacie „Technologie przyjazne środowisku” granty otrzymają projekty inwestycyjne w szeroko rozumianym sektorze produkcji przemysłowej, a także w branży przetwórstwa odpadów. Na wsparcie mogły liczyć projekty rozwojowe i inwestycyjne, które w rezultacie mają przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności firm i jednoczesnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, w działalności własnej przedsiębiorcy lub też produktów, które wprowadzi na rynek.

– Zależy nam na jak najlepszym stymulowaniu zielonych innowacji oraz rozwoju biznesu i konkurencyjności na polskim rynku. Współczesne firmy, które chcą się rozwijać, nie mogą pominąć w tym procesie kwestii środowiskowych. To droga, którą warto podążać, chodzi bowiem o przyszłość nas wszystkich – ocenia Anders Eide, Ambasador Norwegii w Polsce.

Dofinansowanie otrzymają również (w schemacie „Technologie poprawiające jakość życia”) rozwiązania technologiczne, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych.

PARP będzie kontynuowała podpisywanie umów z beneficjentami do końca 2021 r. W czerwcu planowane jest również ogłoszenie wyników (lista projektów rekomendowana do dofinansowania) w ostatnim z czterech schematów konkursowych: Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to program wspierania rozwoju przedsiębiorstw, którego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To jeden z dwunastu programów opracowanych i finansowanych w ramach funduszy norweskich i Mechanizmu Finansowego EOG w Polsce. Został opracowany przez PARP we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju (Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli, Ambasadą Norwegii i norweską agencją ds. innowacji – Innovation Norway.

Więcej informacji: www.eog.gov.pl oraz www.parp.gov.pl/funduszenorweskie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ kmz/