MFiPR: Zmiany w Krajowym Planie Odbudowy

4

– MFiPR informuje:

Od 26 lutego do 2 kwietnia trwały konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. 35 dni, 3 dni spotkań z udziałem ponad 10 tys. uczestników online, 5 wysłuchań, 5,5 tys. opinii nadesłanych przez formularz na stronie internetowej – tak można podsumować konsultacje publiczne projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 22 marca rozpoczęły się również pięciodniowe wysłuchania dla KPO. Konsultacje społeczne i wysłuchania publiczne znacząco wpłynęły na ostateczny kształt dokumentu, który dzisiaj prezentujemy.

“Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który jest podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji 58 mld euro. To ogromne środki, dlatego chcieliśmy poznać opinie Polaków o projekcie, który przygotowaliśmy. Zainteresowanie dokumentem było duże. Odbyliśmy dziesiątki godzin inspirujących rozmów. A po konsultacjach i wysłuchaniach dokładnie przeanalizowaliśmy każdą uwagę i opinię” – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Najważniejsze zmiany w KPO

Dokument został między innymi uzupełniony o pożyczki i obecnie składa się z dwóch uzupełniających się części – dotacyjnej i pożyczkowej.

W części grantowej:

• Większa pula na inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry, związane z rozszerzeniem działalności z kwoty 300 mln euro na 500 mln euro

• Większa pula na inwestycje dotyczące skracania łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym z 500 mln euro na 1,2 mld euro. Wsparcie rozszerzono również na projekty związane ze sprzedażą bezpośrednią z gospodarstwa rolnego, dofinansowaniem zakupu niskoemisyjnych środków transportu, włączenie do grupy beneficjentów rolników prowadzących sprzedaż artykułów żywnościowych.

• Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o wsparcie na inwestycje związane z doposażeniem pracowników umożliwiającym im pracę zdalną

• Uzupełniono reformę związaną z likwidacją barier dla OZE o ułatwienie możliwości realizacji inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych.

• Zaplanowano stworzenie sieci liderów rozwoju cyfrowego, którzy wesprą samorządy oraz wskazane przez nie placówki, a także instytucje najbardziej potrzebujące wsparcia i poszczególne grupy obywateli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych i doposażenia w sprzęt informatyczny. Lokalni liderzy zostaną przeszkoleni, tak aby stanowili wsparcie dla społeczności lokalnej, w szczególności osób wykluczonych cyfrowo.

• Większa pula pieniędzy na wsparcie i modernizację placówek leczniczych. Na ten cel w sumie trafi 2,1 mld euro. 700 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych.

• Więcej pieniędzy na rozwój i zwiększenie liczby kadr medycznych do 700 mln euro.

• Większa pula na wymianę taboru autobusowego na nisko lub zeroemisyjny do 1,1 mld euro.

• Więcej środków na linie kolejowe z 2,09 mld euro na 2,3 mld euro.

• Większa kwota na wsparcie zakupu pasażerskiego taboru kolejowego z 399 mln euro na 965 mln euro.

• Podkreślono możliwość finansowania infrastruktury rowerowej w zakresie budowy spójnych sieci dróg rowerowych w miastach wraz z parkingami rowerowymi.

W części pożyczkowej:

• Dodano inwestycje dotyczące rozwoju przemysłu kosmicznego (150 mln euro).

• W ramach rozwoju sieci przesyłowych i inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej dodano 200 mln euro na budowę magazynów energii elektrycznej.

• Zwiększono środki na wsparcie rozwoju morskich farm wiatrowych do 3,2 mld euro

• Dodano inwestycje w zakresie zielonego budownictwa wielorodzinnego o wartości 1,2 mld euro.

• Dodano nową inwestycję dotyczące zwiększenia potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich do 667 mln euro.

• Wzmocniono inwestycje w zakresie wykorzystania cyfrowych rozwiązań w edukacji. Dodano 700 mln euro.

• Wskazano, że dodatkowe 150 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych w zakresie infrastruktury.

• Dodano inwestycje w transport szynowy w miastach (200 mln euro).

• Dodano inwestycje dotyczące zakupu pasażerskiego taboru kolejowego szczebla regionalnego – 500 mln euro.

Wprowadzono też zmiany dotyczące systemu wdrażania. Rozszerzono skład Komitetu KPO o przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, związków zawodowych, branżowych. Opisano rolę samorządu terytorialnego w systemie realizacji KPO.

Krajowy Plan Odbudowy po aktualizacji dostępny jest pod adresem https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/kpo-po-konsultacjach

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ ewes/