Międzyresortowa Komisja do Spraw NDS i NDN dla Zdrowia w Środowisku Pracy – jednolite przepisy

303

W Dzienniku Ustaw z dnia 03.11.2015 r. pod pozycją 1772 opublikowano obwieszczenie Prezesa RM z dn. 22.10.2015 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. Prezesa RM z dn. 15.12.2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz.U. Nr 225, poz. 1490).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!