Minimalna płaca dla cudzoziemca mającego wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

391

Wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – wynosi miesięcznie 5675,19 zł.

Powyższą kwotę określono w rozp. MSW z dn. 22.10.2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1807), które wchodzi w życie z dniem 20.11.2015 r. Przywołany akt wykonawczy został wydany na podstawie upoważnienia ustanowionego w art. 139 ustawy z dn. 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!