Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2019 r.

852

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 558,08 zł 131,76 zł rentowa 8,00% 228,72 zł 54,00 zł wypadkowa2) 1,67% 47,75 zł 11,27 zł chorobowa3) 2,45% 70,05 zł 16,54 zł zdrowotna4) 9,00% 342,32 zł 342,32 zł FP5) 2,45% 70,05 zł 0,00 zł łacznie – 1316,97 zł 555,89 zł łącznie składki…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!