Minister Maląg o udogodnieniach dla osób na kwarantannie lub w izolacji domowej

Osoby skierowane na kwarantannę lub objęte izolacją domową, ubiegające się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy – powiedział w piątek PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

18

Szefowa MRiPS zwróciła uwagę, że zostały wprowadzone udogodnienia dla osób objętych kwarantanną lub izolacją domową.

Poinformowała, że “wszyscy, którzy są w takiej sytuacji i ubiegają się o wypłatę zasiłku chorobowego lub opiekuńczego nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam pozyska te dane” – powiedziała minister. Wyjaśniła, że “dane niezbędne do wypłaty zasiłków ZUS będzie udostępniał płatnikom składek, pracodawcom i przedsiębiorcom”.

Przypomniała, że osoby skierowane na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo do zasiłku chorobowego. “Takie osoby nie muszą mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym” – wyjaśniła szefowa MRiPS

Zwróciła uwagę o konieczności powiadomienia pracodawcy o skierowaniu na kwarantannę lub objęciu izolacją domową. “Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo” – powiedziała Maląg.

Wcześniej do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych (gdy kwarantanna lub izolacja dotyczy dziecka) potrzebna była decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Teraz ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji.

Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.

Pracownicy skierowani na kwarantannę lub objęci izolacją domową powinni pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.(PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ joz/