Minister Zdrowia zapowiada projekt nowej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

377

W skierowanym do Ministra Zdrowia wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że podstawowa opieka zdrowotna (POZ) nie działa wystarczająco skutecznie. Zgodnie z założeniami reformy służby zdrowia z 1999 roku POZ miała stać się filarem systemu ochrony zdrowia, uwzględniającym priorytetowe traktowanie działań promujących zdrowie i zapobiegających chorobom. Okazuje się jednak, że ciągle brakuje kompleksowej, przemyślanej i konsekwentnie prowadzonej profilaktyki.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!