Młodzież na europejskim rynku pracy

7

W 2020 r. w UE 9 na 10 osób w wieku 15-19 lat nadal się kształciło (89,5%). Im starsza grupa wiekowa, tym mniejszy udział młodzieży uczącej się:

 • 49,5% osób w wieku 20-24 lata,
 • 14,4% osób w wieku 25-29 lat i
 • 4,8% osób w wieku 30-34 lata.

Tempo przechodzenia ze szkoły na rynek pracy różni się w poszczególnych państwach członkowskich UE ze względu na wpływ krajowych systemów kształcenia i szkolenia, a także inne czynniki, w tym cechy krajowego rynku pracy i uwarunkowania kulturowe. W niektórych krajach młodzi ludzie podejmują pracę znacznie wcześniej niż w innych, np. w formie pracy studenckiej lub płatnych staży.

W 2020 r. 18,4 % osób w wieku od 15 do 24 lat w UE uczyło się i jednocześnie pracowało.

W porównaniu z 2019 r. o 3% zmniejszyła się liczba osób w wieku 15-24 lata uczących się i jednocześnie pracujących (z 6,1 mln w 2019 r. do 5,9 mln w 2020 r.). Tymczasem liczba osób w wieku 15-24 lata uczących się i jednocześnie bezrobotnych wzrosła o 16% (z 0,7 mln w 2019 r. do 0,8 mln w 2020 r.).

Wśród państw członkowskich UE najwyższy odsetek uczniów i studentów w wieku 15-24 lat, którzy byli zatrudnieni podczas nauki w 2020 r., miała:

 • Holandia (57,8%),
 • Dania (45,8%),
 • Niemcy (38,7%) i
 • Austria (35,2%).

Z kolei najniższy odsetek zatrudnienia wśród uczniów i studentów w wieku 15-24 lata odnotowano:

 • w Chorwacji i na Węgrzech (po 3,3%),
 • we Włoszech (3,0%),
 • na Słowacji i w Rumunii (po 2,5%).

Najwyższy odsetek uczniów i studentów w wieku 15-24 lata, którzy byli bezrobotni (czyli szukali pracy i byli gotowi do podjęcia pracy na studiach) odnotowano w:

 • Szwecji (12,1%),
 • Finlandii (9,5%) oraz
 • Holandia (po 6,3%).

Z kolei w Słowenii, Włoszech, Rumunii, Czechach i Chorwacji mniej niż 1% uczniów i studentów w tej grupie wiekowej było bezrobotnych.

EUROSTAT

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRejestracja samochodu na spółkę z o.o.
Następny artykułRaporty e-ZLA także dla małych przedsiębiorców