Mniej biurokracji w pomocy psychologiczno-pedagogicznej

346

W dniu 12 grudnia do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, który ma zastąpić dotychczasowe rozwiązania z 2010 roku, zapewniając spójność z wprowadzanym systemem wspomagania szkół i organizacji pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!