Możliwość zastosowania ulg w opłacaniu składek

417

Podstawowym zadaniem płatników składek jest obliczanie oraz terminowe opłacanie składek. Płatnicy mający trudności z realizacją ustawowych obowiązków mogą występować do jednostek terenowych ZUS o zastosowanie wobec nich ulg.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!