Możliwości odliczenia od podatku dobrowolnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne

25

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 lutego 2021 r. (data wpływu 16 lutego 2021 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od podatku dobrowolnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od podatku dobrowolnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!