MR: sierpień trzecim miesiącem z rzędu wzrostu produkcji

7

Sierpień to trzeci miesiąc z rzędu wzrostu produkcji – pisze w piątkowym komentarzu Ministerstwo Rozwoju, odnosząc się do danych GUS. W ocenie resortu we wrześniu można oczekiwać przyspieszenia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu do 8 proc. r/r.

GUS podał w piątek, że produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 1,5 proc. r/r, po wzroście o 1,1 proc. r/r w poprzednim miesiącu. Po uwzględnieniu wpływu czynników sezonowych produkcja zwiększyła się o 0,6 proc. m/m (1,8 proc. r/r).

MR wskazuje, że sierpień jest trzecim miesiącem z rzędu, w którym notujemy wzrosty produkcji – po 1,1 proc. w lipcu i 0,5 proc. w czerwcu. Napisano, że wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 działach przemysłu. Największe wzrosty dotyczyły produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 20,1 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 13,6 proc.), urządzeń elektronicznych (o 10,3 proc.), mebli (o 8,5 proc.), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,7 proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 4,4 proc.).

Udział wartości produkcji działów przemysłu, w których odnotowano wzrosty wyniósł 76,2 proc. Natomiast spadki produkcji notowano w 13 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 20,4 proc.), w produkcji maszyn i urządzeń (o 16,2 proc.), metali (o 8,9 proc.), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 7,1 proc.).

W ocenie MR – jak czytamy – we wrześniu można oczekiwać przyspieszenia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu do 8 proc. w ujęciu rocznym. Resort prognozuje, że szybciej niż przeciętnie będzie rosło przetwórstwo przemysłowe, w tym produkcja żywności, farmaceutyków, komputerów, wyrobów elektrycznych.

“Oczekujemy też znaczącego wzrostu produkcji samochodów, a także mebli. Spodziewamy się także wyhamowania spadków w górnictwie i utrzymania produkcji energii na poziomie sprzed roku. Prognozujemy jednocześnie, że produkcja przemysłowa w III kwartale br. (r/r) odnotuje wzrost, który może przekroczyć 3 proc.” – napisano. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ mmu/