MRPiPS: Rząd przyjął projekt ustawy o ekonomii społecznej

31

Tworzenie stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zwiększenie dostępności usług społecznych – to główne cele przyjętego przez rząd projektu ustawy o ekonomii społecznej. To pierwsza ustawa kompleksowo regulująca tę tematykę. Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy zostały wypracowane we współpracy ze środowiskiem ekonomii społecznej po szerokich konsultacjach. Celem ustawy będzie wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!