MŚP: Ochrona miejsc pracy dla zarządów sukcesyjnych

MRPiT w odpowiedzi na pismo Rzecznika MŚP zapewnia, że świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przysługują również zarządcom sukcesyjnym.

10

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotarły sygnały od osób będących zarządcami sukcesyjnymi przedsiębiorstw, którym odmówiono przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. W związku z tym zwrócił się on z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej do Jarosława Gowina – Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w którym negatywnie ocenił obecny stan prawny i zaapelował o jego zmianę.

W odpowiedzi z dn. 28.04.2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podziękowało Rzecznikowi MŚP za zwrócenie uwagi na trudności zarządców sukcesyjnych w tej materii i zapewniło, że w jego ocenie, z uwagi m. in. na reguły wykładni celowościowej, zasadnym jest przyznawanie tego typu świadczeń zarządcom sukcesyjnym.

Miejmy nadzieję, że to stanowisko pozwoli wypracować trwałą i jednolitą praktykę, która zgodna będzie z wnioskiem Rzecznika MŚP, i instytucje powołane do udzielenia rekompensat rozpatrując wnioski powinny kierować się objaśnieniem ministerstwa i traktować zarządy sukcesyjne jak przedsiębiorców.

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!