MŚP: Współpraca nauki i biznesu

Rzecznik MŚP uruchomił portal wymiany informacji między biznesem a nauką.

9

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uruchomiło stronę informacyjną pod adresem naukaibiznes.rzecznikmsp.gov.pl, dotyczącą współpracy nauki i biznesu.

– Jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powołałem Zespół Roboczy przy Radzie Przedsiębiorców do spraw współpracy nauki z biznesem, którego Przewodniczącym został przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem Ireneusz Ługowski. Wspólnie z przedstawicielami nauki i biznesu zdiagnozowaliśmy najważniejsze problemy dotyczące wzajemnych relacji tych dwóch dziedzin. W związku z tym stworzyliśmy platformę informacyjną dla przedsiębiorców, która ma stanowić bazę wiedzy na temat źródeł finansowania badań naukowych, zachęcić do podejmowania inicjatyw ze środowiskiem naukowym i zawierać aktualności dotyczące realizowanych projektów obu środowisk. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest bardzo dużo podobnych inicjatyw, ale to my znamy bolączki małych i średnich przedsiębiorców i wiemy, że potrzebne jest miejsce, które będzie stanowiło dla nich punkt wyjścia, źródło wiedzy – kierunkowskaz do dalszych działań. Tak widzimy swoją rolę – mówi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

W nowej witrynie znajdują się informacje dotyczące źródeł finansowania badań naukowych. Wymienione są kontakty do instytucji przyznających dotacje. Zakładka „Aktualności” będzie na bieżąco aktualizowana o doniesienia medialne, informacje poruszające zagadnienia współpracy nauki i biznesu.

Natomiast „Bank Inicjatyw” będzie rozwijał się w sposób organiczny i zawierał opisy przypadków, inicjatyw realizowanych przez przedsiębiorców ze środowiskiem naukowych. Zainteresowani będą mogli zamieszczać ogłoszenia dot. nawiązania współpracy. Nie zabraknie także materiałów i zaproszeń na planowane szkolenia, konferencje. Przedsiębiorcy i zainteresowani będą mogli również śledzić aktywność Rzecznika realizowaną poprzez prace Zespołu Roboczego ds. współpracy nauki z biznesem oraz poprzez współpracę z uczelniami wyższymi.

Rzecznik liczy na współpracę ze środowiskiem naukowców i przedsiębiorców przy tworzeniu dedykowanej strony internetowej i jest otwarty na współpracę i wspólne inicjatywy. W sprawach merytorycznych osobą do kontaktów jest dr n. pr. Marek Woch – Dyrektor Generalny Biura Rzecznika MŚP.

Mając na uwadze powyższe, Rzecznik zaprasza do wzięcia udziału w najbliższym posiedzeniu Zespołu w dniu 12.08.2021 r. o godzinie 12:00, w formie wideokonferencji, które będzie poświęcone podsumowaniu dotychczasowych prac. W celu zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!