Na co można przeznaczać dotacje oświatowe?

J.s.t. i dotacje gminne na wydatki w placówce oświatowej. Które wydatki służą realizacji procesu dydaktycznego, a więc mogą zostać potraktowane jako wydatek bieżący, a które jako zakup środka trwałego?

21
„Czy z dotacji samorządowej można pokryć wydatki takie jak: badania lekarskie pracowników (orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do świadczenia pracy oraz badania sanitarno-epidemiologiczne), zakup i montaż monitoringu w salach przedszkolnych i na placu zabaw, obsługę BHP- szkolenia pracowników?” Zgodnie z

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.