Nadzór pedagogiczny i awans zawodowy w szkole niepublicznej

575

Jestem dyrektorem niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie i nauczycielem kontraktowym. Moje pensum godzin dydaktycznych, przydzielonych zgodnie z moimi kwalifikacjami, to 1/2 etatu. Czy jako dyrektor mogę sprawować nadzór pedagogiczny w mojej szkole, w której jestem nauczycielem? Ustawa o systemie oświaty pozostawia w tym przypadku niewyjaśnioną lukę w prawie. Co z moim awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego – spełniam wszystkie wymogi zgodnie z rozporządzeniem, ale, kto może być moim opiekunem stażu i do kogo mam się zwrócić z wnioskiem o rozpoczęcie stażu, jeśli w szkole nie ma wicedyrektora?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!