Najniższe wynagrodzenie pracowników podmiotów leczniczych – ogłoszono nowe jednolite przepisy

15

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 października 2021 r. pod pozycją 1801 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.09.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 830).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U. poz. 2401),
  • ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1104),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 15 września 2021 r.

Jednolity tekst omawianej ustawy nie obejmuje przepisów przejściowych oraz określających terminy wejścia w życie przepisów nowelizujących – unormowania te wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 16 września 2021 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułUznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury
Następny artykułKodeks postępowania cywilnego 2021 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy